آژیر چند صدا ۲۴ ولت

  • ۰

آژیر چند صدا ۲۴ ولت

گروه :آژیرها
عنوان : آژیر چند صدا ۲۴ ولت
مارک :آریاک
مدل :AMS -24
شرح :
 

آژیر چند صدا ۲۴ ولت (مدل ۲۴ -AMS):

اصول کار :

  • پس از برقراری تغذیه ، با توجه به حالت انتخابی DIP – SW ( دیپ سوئیچ ) آژیر به صدا در می آید.
  • برای انتخاب صدای دلخواه ( تون ) ، با تغییر دکمه های DIP – SW در وضعیتهای ۰ یا ۱ طبق جدول زیر اقدام نمایید .

 

عنوان SW جریان مصرفی
۴۳۲۱
صدای پیش فرض ۰۰۰۰ ۱۷ m A
صدای ۱ ۰۰۰۱ ۲۰ m A
صدای ۲ ۰۰۱۰ ۲۰ m A
صدای ۳ ۰۰۱۱ ۳۲ m A
صدای ۴ ۰۱۰۰ ۱۶ m A
صدای ۵ ۰۱۰۱ ۱۲ m A
صدای ۶ ۰۱۱۰ ۱۸ m A
صدای ۷ ۰۱۱۱ ۱۶ m A
صدای ۸ ۱۰۰۰ ۱۸ m A
صدای تصادفی ۱۱۱۱ ۳۲ m

مشخصات فنی :

ولتاژ تغذیه ۱۰ – ۲۴ VDC

Leave a Reply