دتکتور گاز اشتعالزا ۱۲ ولت موضعی

  • ۰

دتکتور گاز اشتعالزا ۱۲ ولت موضعی

گروه :دتکتور گاز
عنوان : دتکتور گاز اشتعالزا ۱۲ ولت موضعی
مارک :آریاک
مدل :AGZ-12R
خلاصه :
این دتکتور برای تشخیص نشت گاز اشتعالزای متان (و سایر گازهای هم خانواده) طراحی شده است و در صورت افزایش بیش از استاندارد شروع به بوق زدن میکند. با رله ای که داخل این دستگاه تعبیه شده امکان فرامین به سایر تجهیزات نیز میسر می باشد.

Leave a Reply