دتکتور دود یونیزه ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ولت رله دار

  • ۰

دتکتور دود یونیزه ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ولت رله دار

گروه :دتکتور دود
عنوان : دتکتور دود یونیزه ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ولت رله دار
مدل :ASD-R
شرح :
 

اصول کار:

در سیستمهای کنترلی مانند کانکسهای مخابراتی و همچنین سیستم دزدگیر، ارتباط دتکتور با سیستم مرکزی از طریق

کنتاکت داخلی دتکتور برقرار می شود که باز یا بسته بودن آن بسته به نوع سیستم نشانه حالت نرمال یا آلارم خواهد بود.

دتکتورهای رله دار آریاک جهت اتصال به این سیستمها طراحی شده اند. دتکتورهای ۴۸ ولت با تأیید فنی ارتباطات سیار در

خدمت صنایع مخابراتی، دتکتورهای ۱۲ ولت برای سیستمهای دزدگیر و دتکتورهای ۲۴ ولت برای مراکز خاص تعبیه شده

اند.

طریقه نصب:

تغذیه مثبت به پایه ۱ و تغذیه منفی به پایه ۶ اعمال می شود. از پایه ۲ و ۵ جهت انتقال تغذیه به المان دیگر می تواند

استفاده شود، در اینصورت اگر دتکتور از روی پایه باز شود تغذیه بعدی قطع خواهد شد.

پایه ۳ و ۴ کنتاکتهای رله داخلی می باشند که به دستگاه کنترل وصل می شوند.


Leave a Reply