چشم سقفی پارادوکس DG467

  • ۰

چشم سقفی پارادوکس DG467

  • دارای دو مد عملیاتی (آدرس پذیر برای سری های Digiplex و Digiplex EVO یا عملیات رله معمول)
  • دارای سنسور المنت دوگانه در خلاف جهت یکدیگر
  • قابلیت تشخیص دیجیتال
  • ابعاد ۷٫۵m x 6m در ۲٫۴ متری
  • ابعاد ۱۱m x 6m در ۳٫۷ متری
  • زاویه دید ۳۶۰ درجه ای

 

دارای دو مد عملیاتی (آدرس پذیر برای سری های Digiplex و Digiplex EVO یا عملیات رله معمول)

دارای سنسور المنت دوگانه در خلاف جهت یکدیگر

قابلی تشخیص دیجیتال

ابعاد ۷٫۵m x 6m در ۲٫۴ متری

ابعاد ۱۱m x 6m در ۳٫۷ متری

زاویه دید ۳۶۰ درجه ای


Leave a Reply